nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

lipiec 2017 r

Czy grozi nam inwazja bobrów?

Maciej KobylińskiCzy grozi nam inwazja bobrów? W Polsce bobrów z roku na rok jest coraz więcej, łatwiej więc zauważyć efekty ich pracy. Ścinanie drzew, budowanie tam czy piętrzenie wody leży w ich naturze. Wyniki ich pracy możemy obserwować spacerując brzegami rzek i strumieni. Potrafią obalić nawet grube, 80-letnie wierzby, ale niszczą także brzozy i sosny, doprowadzając do nieodwracalnych szkód w drzewostanie. Można również wpaść w pułapkę zastawioną przez bobry, które żyją na lądzie w wybudowanych tunelach. Spacerując brzegiem rzeki trzeba bardzo uważać, aby do takiego, głębokiego nawet na metr tunelu, po prostu nie wpaść.

Do tej pory bobry zamieszkiwały bagna u źródeł Polinówki. Wygląda na to, ze zaczynają szukać nowych siedlisk, bo właśnie padło pierwsze drzewo na Polinowie. Po metasekwoi nad strumykiem została tylko kupka trocin...

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy