"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
by ktoś wieczności swej nie tracił."
Wisława Szymborska

Ze względu na techniczne trudności przedstawienia danych genealogicznych na stronie internetowej, zmieściliśmy konar tylko jednego rodu (Kobylińscy). W naszym naszym drzewie genealogicznym pojawiają się także nazwiska takie jak: Korycińscy, Sułkowscy, Trębiccy, Nasiłowscy, Paproccy, Węglińscy, Mazur, Młoccy, zaś od strony matki są to m.in. Starzyńscy i Drelowiec.

 Baltazar
Kobyliński
  |_____________Tomasz
  ?      Kobyliński
          |___________Petronela
         Aniela  |  Kobylińska
        Nasiłowska |  ur. 1765
              |
              |_Piotr Celestyn
              |  Kobyliński
              |  ur. 1767
              |
              |___Franciszek
              |  Kobyliński
              |  ur. 1769
              |   
              |_____Agata
              |  Kobylińska
              |  ur. 1772
              |
              |_____Paweł
                Kobyliński
                1775-1830
                  |______________Jan
                 Julianna    Kobyliński
                 Paprocka    ur. 1807
                 ur. 1778      |_____________Józef
                        Katarzyna  |  Kobyliński
                        Nasiłowska |  zm. 1863
                         ur. 1819  |
                              |___Kazimierz
                              |  Kobyliński
                              |
                              |___Stanisław
                              |  Kobyliński
                              |
                              |_____Antoni
                              |  Kobyliński
                              |
                              |____Walenty
                                Kobyliński
                                 ur. 1845
                                  |_____________Michał
                                 Elżbieta    Kobyliński
                                 Trębicka    1866-1951
                                 ur. 1848      |____________Marianna
                                         Apolonia  |  Kobylińska
                                        Korycińska |  1900-1974
                                        1872-1926  |    |___________Mieczysław
                                          |    |  Tadeusz     Tokarski
                                        Michalina  |  Tokarski     1931
                                        Sułkowska  |  1899-1991      |_____________Marek
                                        1882-1951  |          Stanisława |  Tokarski
                                              |          Stefaniuk  |   1957
                                              |          1938-2004  |    |_____________Monika
                                              |                |   Alicja  |  Tokarska
                                              |                |  Łożecka  |   1976
                                              |                |   1956   |    |____________Wiktoria
                                              |                |        |  Mariusz  |  Onufrowicz
                                              |                |        |  Onufrowicz |    2006
                                              |                |        |   1975  |
                                              |                |        |       |_______Olga
                                              |                |        |          Onufrowicz
                                              |                |        |           2010
                                              |                |        |
                                              |                |        |   Anna
                                              |                |        |____Tokarska
                                              |                |        |   1979
                                              |                |        |    |______________Hugo
                                              |                |        |   Simon  |   Geils
                                              |                |        |   Geils  |    2012
                                              |                |        |       |
                                              |                |        |       |______Ofelia
                                              |                |        |           Geils
                                              |                |        |           2014
                                              |                |        |
                                              |                |        |____Elżbieta
                                              |                |        |  Tokarska
                                              |                |        |   1982
                                              |                |        |    |___________Tymoteusz
                                              |                |        |   Jakub  |   Wasiluk
                                              |                |        |  Wasiluk  |    2010
                                              |                |        |   1982  |
                                              |                |        |       |______Błażej
                                              |                |        |       |   Wasiluk
                                              |                |        |       |    2012
                                              |                |        |       |
                                              |                |        |       |_____Dominik
                                              |                |        |          Wasiluk
                                              |                |        |           2012
                                              |                |        |
                                              |                |        |____Grzegorz                 
                                              |                |          Tokarski                 
                                              |                |           1991
                                              |                |                
                                              |                |_____Janusz          
                                              |                |  Tokarski          
                                              |                |   1958
                                              |                |    |_____________Edyta
                                              |                |  Urszula  |  Tokarska
                                              |                |  Brzezińska |   1978
                                              |                |   1962   |    |______________Olaf
                                              |                |        |  Mariusz     Mazur
                                              |                |        |   Mazur      2001
                                              |                |        |   1977
                                              |                |        |
                                              |                |        |____Karolina
                                              |                |        |  Tokarska
                                              |                |        |   1986
                                              |                |        |    |-2006
                                              |                |        |   Marcin
                                              |                |        |  Leszczuk
                                              |                |        |
                                              |                |        |____Mateusz
                                              |                |          Tokarski
                                              |                |           1994
                                              |                |
                                              |                |_____Józef
                                              |                |  Tokarski
                                              |                |   1958
                                              |                |    |____________Izabela
                                              |                |   Anna   |  Tokarska
                                              |                |  Daniluk  |   1980
                                              |                |   1957   |    |_____________Maciej
                                              |                |        |   Marek     Siennicki
                                              |                |        |  Siennicki     2000
                                              |                |        |   1979
                                              |                |        |
                                              |                |        |_____Łukasz
                                              |                |          Tokarski
                                              |                |           1985
                                              |                |
                                              |                |____Elżbieta
                                              |                Tokarska-Witkowska
                                              |                   1966
                                              |                    x_____________Maciej
                                              |                  Zbigniew    Tokarski
                                              |                  Małyska      1987
                                              |                    |
                                              |                  Andrzej
                                              |                  Witkowski
                                              |                   1959
                                              |-----------------------------------------------------------------------------
                                              |Hieronim Marian
                                              |  Kobyliński
                                              |  1904-1985
                                              |    |______________Anna
                                              | Wanda Halina |  Kobylińska
                                              |  Węglińska  |  1937-1937
                                              |  1919-1989  |
                                              |        |_____Maria
                                              |        |  Kobylińska
                                              |        |   1939
                                              |        |    |_____________Leszek
                                              |        |  Zdzisław  |   Czmoch
                                              |        |   Czmoch  |   1963
                                              |        |  1934-2012  |    |_____________Paweł
                                              |        |        |   Ewa      Czmoch
                                              |        |        | Sobiczewska     1989
                                              |        |        |   1966       |-2014_________Maja
                                              |        |        |           ???      Czmoch
                                              |        |        |                   2014
                                              |        |        |
                                              |        |        |___Agnieszka
                                              |        |           Czmoch
                                              |        |           1961
                                              |        |            |-1983______Małgorzata
                                              |        |          Andrzej  |  Serżysko
                                              |        |          Serżysko  |   1984
                                              |        |          1961-2004  |    |-2007________Alicja
                                              |        |                |   Konrad     Zdanowska
                                              |        |                |  Zdanowski     2014
                                              |        |                |   1984
                                              |        |                |
                                              |        |                |_____Joanna
                                              |        |                  Serżysko
                                              |        |                   1988
                                              |        |                    |
                                              |        |                   Rafał
                                              |        |                   Kruk
                                              |        |
                                              |        |____Jadwiga
                                              |        |  Kobylińska
                                              |        |  1947-1950
                                              |        |
                                              |        |_____Jacek
                                              |        |  Kobyliński
                                              |        |   1950
                                              |        |    |_____________Maciej
                                              |        |   Alina   |  Kobyliński
                                              |        |  Drelowiec  |   1976
                                              |        |   1952   |    |-2013______ Zuzanna
                                              |        |        |   Kamila    Kobylińska
                                              |        |        | Radzikowska     2014
                                              |        |        |   1984
                                              |        |        |
                                              |        |        |____Bartosz
                                              |        |        |  Kobyliński
                                              |        |        |   1978
                                              |        |        |
                                              |        |        |____Wojciech
                                              |        |        |  Kobyliński
                                              |        |        |   1980
                                              |        |        |
                                              |        |        |____Grzegorz
                                              |        |          Kobyliński
                                              |        |           1984
                                              |        |
                                              |        |____Andrzej
                                              |        |  Kobyliński
                                              |        |   1952
                                              |        |
                                              |        |____Elżbieta
                                              |          Kobylińska
                                              |           1954
                                              |            |_____________Michał
                                              |          Franciszek |  Czajkowski
                                              |          Czajkowski |   1977
                                              |           1949   |    |-2006________Nicole
                                              |                |   Aneta   |  Czajkowski
                                              |                |  Mieszawska |   2008
                                              |                |   1977   |
                                              |                |        |___Victoria
                                              |                |         Czajkowski
                                              |                |           2015
                                              |                |
                                              |                |_____Monika
                                              |                |  Czajkowska
                                              |                |   1978
                                              |                |    |-2007______Aleksandra
                                              |                |   Rafał   |  Czerwonka
                                              |                |  Czerwonka  |   2007
                                              |                |   1978   |
                                              |                |        |___Małgorzata
                                              |                |        |  Czerwonka
                                              |                |        |   2009
                                              |                |        |
                                              |                |        |____ Maciej
                                              |                |        |  Czerwonka
                                              |                |        |   2013
                                              |                |        |
                                              |                |        |___ Wojciech
                                              |                |          Czerwonka
                                              |                |           2014
                                              |                |
                                              |                |___ Marcin
                                              |                  Czajkowski
                                              |                   1983
                                              |                    |-2011_____Maksymilian
                                              |                   Anna     Czajkowski
                                              |                   Kosk      2013
                                              |                   1985
                                              |-----------------------------------------------------------------------------
                                              |___Stanisław
                                              |  Kobyliński
                                              |  1906-1974
                                              |    |_____________Jerzy
                                              | Alicja Zinaida|  Kobyliński
                                              |  Jaworska  |   1947
                                              |  1915-2011  |    |_____________Joanna
                                              |        |   Irena   |  Kobylińska
                                              |        |  Rudowicz  |   1974
                                              |        |   1952   |    |_____________Alicja
                                              |        |        |   Robert  |   Domżał
                                              |        |        |   Domżał  |   2004
                                              |        |        |   1972   |
                                              |        |        |        |_____Maciej
                                              |        |        |           Domżał
                                              |        |        |           2009
                                              |        |        |
                                              |        |        |_____Jakub
                                              |        |          Kobyliński
                                              |        |           1976
                                              |        |            |-2001_______Martyna
                                              |        |          Bogumiła  |  Kobylińska
                                              |        |           Waśk   |   2004
                                              |        |           1976   |
                                              |        |                |_____Michał
                                              |        |                  Kobyliński
                                              |        |                   2008
                                              |        |
                                              |        |____Jolanta
                                              |        |  Kobylińska
                                              |        |   1949
                                              |        |    |____________Izabela
                                              |        |  Wiesław    Rzeszowicz
                                              |        |  Rzeszowicz     1976
                                              |        |  1949-1980      |-2002________Oskar
                                              |        |    |       Łukasz  |  Karusewicz
                                              |        |  Ryszard ___  Karusewicz |   2003
                                              |        |  Rogulski  |   1974   |
                                              |        |   1947   |        |____Zuzanna
                                              |        |        |          Karusewicz
                                              |        |        |           2006
                                              |        |        |
                                              |        |        |_____Jowita
                                              |        |          Rogulska
                                              |        |           1984
                                              |        |
                                              |        |______Jan
                                              |          Kobyliński
                                              |           1954
                                              |            |_____________Tomasz
                                              |           Hanna   |  Kobyliński
                                              |          Wójtowicz  |   1978
                                              |           1954   |    |-2007______Małgorzata
                                              |                |   Agata   | Kobylińska
                                              |                |  Bagnicka  |   2008
                                              |                |   1980   |
                                              |                |        |__Stanisław
                                              |                |          Kobyliński
                                              |                |           2013
                                              |                |
                                              |                |_____Aneta
                                              |                  Kobylińska
                                              |                   1984
                                              |-----------------------------------------------------------------------------
                                              |Helena Apolonia
                                              |  Kobylińska
                                              |  1909-1976
                                              |    |____________Tadeusz
                                              |  Tadeusz  | Plewczyński
                                              | Plewczyński |   1940  
                                              |        |    |_____________Michał
                                              |        |   Alina   | Plewczyński
                                              |        |        |   1978
                                              |        |        |
                                              |        |        |___Małgorzata
                                              |        |         Plewczyńska
                                              |        |           1984
                                              |        |
                                              |        |Marek Kazimierz
                                              |         Plewczyński
                                              |          1941-2000
                                              |            |___________Krzysztof
                                              |            ?    | Plewczyński
                                              |                |   1964
                                              |                |
                                              |                |____Grzegorz
                                              |                | Plewczyński
                                              |                |   1965
                                              |                |
                                              |                |____Elżbieta
                                              |                | Plewczyńska
                                              |                |   1970
                                              |                |
                                              |                |______Anna
                                              |                 Plewczyńska
                                              |                   1975
                                              |-----------------------------------------------------------------------------
                                              |_____Józef
                                              |  Kobyliński
                                              |  1913-1990
                                              |    |______________Anna
                                              |  Stanisława   Kobylińska
                                              |   Pompe      1942
                                              |  1906-1981      |_____________Artur
                                              |           Lesław   Nierychlewski
                                              |           Łuczko    1969-2011
                                              |           1939       x
                                              |                    ?
                                              |                 Nierychlewska
                                              |-----------------------------------------------------------------------------
                                              |____Jadwiga
                                                Kobylińska
                                                1913-2001
                                                  |___________Krzysztof
                                                 Józef   |   Rumik
                                                 Rumik   |   1949
                                                1911-1999  |    |_____________Michał
                                                      |  Barbara  |   Rumik
                                                      |  Trójczak  |   1983
                                                      |   1952   |
                                                      |        |___Agnieszka
                                                      |        |   Rumik
                                                      |        |
                                                      |        |_____Piotr
                                                      |        |   Rumik
                                                      |        |
                                                      |        |______Anna
                                                      |           Rumik
                                                      |
                                                      |_____Teresa
                                                         Rumik
                                                          |
                                                          |_____________Karol
                                                         Henryk  |  Kozłowski
                                                        Kozłowski  |   1987
                                                              |
                                                              |_____Dorota
                                                                Kozłowska
                                                                  1989
Węglińscy
powrót