nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

D.O.M.

Domus Omnium Mortalium

Dom wszystkich śmiertelników

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie".
marszałek Ferdinand Foch

Strona poświęcona mieszkańcom Polinowa oraz ludziom w jakiś sposób z nim związanych, których zabrakło pośród nas.

Ojcowie serwisu Polinów
Gawędy przy kominku i Polinowski rok
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy