strona główna "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) - dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława

Położenie Polinowa

Długość i szerokość geograficzna.

52°12,406' szerokości geograficznej północnej
22°43,496' długości geograficznej wschodniej

Region fizycznogeograficzny Polinowa

Obszar fizycznogeograficzny - Europa Zachodnia
Podobszar fizycznogeograficzny - Niż Zachodnioeuropejski
Prowincja - Nizina Zachodnioeuropejska
Podprowincja - Niziny Środkowopolskie
Makroregion - Nizina Południowopodlaska
Mezoregion - Wysoczyzna Siedlecka

Wysoczyzna Siedlecka

Polinów położony jest na Wysoczyźnie Siedleckiej - najokazalszej wyniosłości pomiędzy pradolinami Wisły, Bugu, Wieprza i Krzny. Ten sięgający często powyżej 200 m n.p.m. obszar pocięty jest dolinami rzek spływających do Wisły i Bugu. Ukształtowanie terenu zawdzięcza działaniu lodowca (a dokładnie trzeciemu środkowopolskiemu zlodowaceniu - stadium Warty). Wysoko położone, rozległe i płaskie denno-morenowe równiny urozmaicone są piaszczystymi wydmami i położonymi między nimi bagnami. Wschodnia część wysoczyzny, na której leży Polinów jest bardziej rozmyta i starsza.

Położenie Polinowa w obrębie Łosic

położenie w obrębie Łosic

Polinów leżał od zawsze na wschodnich obrzeżach miasta Łosice. Między majątkiem a miastem ciągnęły się błonia i ogrody. Pod koniec XX w. Polinów został wchłonięty przez Łosice i znajduje się obecnie w obrębie miasta, na jego wschodnim krańcu.

Ojcowie serwisu Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy