nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Materiały genealogiczne

Węglińscy h. Godziemba i Węgleńscy h. Szreniawa

Nasze drzewo genealogiczne - Węglińscy i Kobylińscy
Źródła zewnętrzne
Bonawentura Węgliński
Ojcowie serwisu Polinów
Toporów i Chotycze
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy