nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Majątki Toporów - Chotycze

Toporów i Chotycze to dawne majątki szlacheckie, położone na południu Podlasia, nieopodal Łosic. W ich bogatej historii przeplatają się nazwiska znamienitych rodzin, m.in.: Kiszka (Jaćwingowie - wojewodowie i starostowie), Ossolińscy h. Topór (hrabia Ossoliński h. Topór z Tęczyna założył Toporów), Kuszell h. Drogosław, Wężyk h. Wąż, Węglińscy h. Godziemba (Godzięba), a w dziejach Chotycz są to dodatkowo: Nassutowie (ok. połowy XV w.), Zabrzezińscy, Ilinicz.

Nasz pradziad, hrabia Alfred Wiktor Witalis Węgliński h. Godziemba, zaślubiwszy Marię Wężyk h. Wąż i sprowadzając się tu z okolic Lublina, przejął także majątki Toporów i Chotycze. Wcześniej był także właścicielem dóbr: Konopnica, Węglin, Kłodnica i Kępa. Jako że Węglińscy to Ród "nadany szlachectwem i znacznemi majątkami w wynagrodzeniu znakomitych rycerskich usług(...)", a "w krótkim czasie doszli do wysokich dostojności, należeli do arystokracji krajowej i tytułowali się hrabiami", grzechem byłoby nie poświęcić im nieco więcej miejsca.

W tym miejscu prezentujemy zatem bogatą historię tych dawnych założeń dworskich, ich kolejnych właścicieli i rodzin z nimi związanych, galerię zdjęć oraz drzewo genealogiczne, w którym figurują m.in.: Węglińscy h. Godziemba, Wężykowie z Wielkiej Rudy (Wężykowie Rudzcy) h. Wąż - potomkowie Józefa Wężyka i Heleny z Jezierskich, Kuszllowie (vel Kuszlowie) h. Drogosław - potomkowie Michała Kuszlla i Teresy z Ossolińskich h. Topór oraz inne spokrewnione rodziny. W gęstych konarach tego drzewa figurują m.in. takie znane postacie jak Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Adam Aleksander Sienkiewicz.

Niestety posiadłości, o których tu traktujemy są jednym z wielu niechlubnych przykładów mienia przejętego z rażącym naruszeniem prawa, a więc bezprawnie, pod pretekstem stosowania dekretu o reformie rolnej. Na mocy dekretu władzy ludowej z 1944 roku ziemia przylegająca do dworów została albo oddana chłopom, albo znacjonalizowana. Same dwory zostały znacjonalizowane, lecz w żadnej mierze nie wykorzystane. Aktualnie oblicza się, że ok. 80% dworów jest w całkowitej ruinie. Reprywatyzacji zaś nigdy nie wykonano...

"Polacy, zacne syny dzielnego plemienia,
Przed którymi butne wrogi czołem niegdyś biły,
Pokażcie, żeście godni dawnego imienia,
I przodków siły".

Wyjątek z wiersza Franciszka Wężyka
(1785-1862 "Oda do Polaków")

Toporów - Chotycze

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek".

Cyprian Kamil Norwid

Ojcowie serwisu Polinów
Toporów i Chotycze
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy