nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Położenie Polinowa

Położenie Polinowa
52°12,406' szerokości geograficznej północnej
22°43,496' długości geograficznej wschodniej

Obszar fizycznogeograficzny - Europa Zachodnia
Podobszar fizycznogeograficzny - Niż Zachodnioeuropejski
Prowincja - Nizina Zachodnioeuropejska
Podprowincja - Niziny Środkowopolskie
Makroregion - Nizina Południowopodlaska
Mezoregion - Wysoczyzna Siedlecka

Polinów położony jest na Wysoczyźnie Siedleckiej - najokazalszej wyniosłości pomiędzy pradolinami Wisły, Bugu, Wieprza i Krzny. Ten sięgający często powyżej 200 m n.p.m. obszar pocięty jest dolinami rzek spływających do Wisły i Bugu. Ukształtowanie terenu zawdzięcza działaniu lodowca (a dokładnie trzeciemu środkowopolskiemu zlodowaceniu - stadium Warty). Wysoko położone, rozległe i płaskie denno-morenowe równiny urozmaicone są piaszczystymi wydmami i położonymi między nimi bagnami. Wschodnia część wysoczyzny, na której leży Polinów jest bardziej rozmyta i starsza.

Położenie Polinowa w obrębie Łosic

położenie w obrębie Łosic

Polinów leżał od zawsze na wschodnich obrzeżach miasta Łosice. Między majątkiem a miastem ciągnęły się błonia i ogrody. Pod koniec XX w. Polinów został wchłonięty przez Łosice i znajduje się obecnie w obrębie miasta, na jego wschodnim krańcu.

Polinów na starych mapach

Plan z 1871 r.

Plan
Folwarku Polinów
należącego do Perkowskiego Józefa
z Planu Posady Łosice
położonej
w Guberni Siedleckiej
Powiecie Konstantynowskim
Gminie Łosice
Pomierzył i skopijował w roku 1871 Feliks Grot... Mapa z 1871r

Mapa z zaznaczeniem poszczególnych części folwarku Polinów (część północno-zachodnia).

Mapa z 1871r

Mapa w całości (po kliknięciu pełny rozmiar: 3450x4795 punktów - 1,24 MB).

Mapa Rosji z 1872 r.

Mapa Rosji z 1872 r.

Новая Топографическая Карта Западной России 1914 r.

Новая Топографическая Карта Западной России

Karte des Westlichen Russlands 1914 r.

Karte des Westlichen Russlands

Niemiecka mapa zaboru rosyjskiego 1915 r.

Niemiecka mapy zaboru rosyjskiego, I WŚ /1914 - 1919

Mapa Taktyczna Polski 1923 r. (reprodukcja z mapy niemieckiej z 1910 r.)

Mapa Taktyczna Polski 1923 r.

Mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1937 r.

fragment mapy z okesu międzywojennego

Folwark Polinów jest wyraźnie wyodrębniony na wschód od miasta Łosice.

Mapa powiatu siedleckiego z 1952 r.

fragment mapy powiatu siedleckiego z 1952 r

Polinów jest nadal wyodrębniony jako oddzielna jednostka.

Mapa potomków łosickich Żydów

Zamieszczamy tu mapę ze strony http://www.zchor.org/losice/losice.htm, prowadzonej przez potomków łosickich Żydów, którzy przeżywszy okupację II wojny światowej wyemigrowali do Izraela. Przedstawia ona Łosice w okresie międzywojennym: układ i nazwy ulic oraz umiejscowienie i przeznaczenie najważniejszych budynków.

Ulica Polinowska na schemacie przedwojennych Łosic

Najciekawsza z naszego punktu widzenia jest nazwa ulicy prowadzącej na Polinów: Polinowska.

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy