nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Podlaski przełom Bugu

Maciej KobylińskiWidząc w serwisie Polinów hasło Bug można mieć wątpliwości, co jedno z drugim ma wspólnego. Otóż ma, i to całkiem sporo. Głównym źródłem bogactwa Polinowa, tak jak i innych okolicznych majątków było zboże. Wprawdzie największy obrót zbożem odbywał się na rynku krajowym na targach i jarmarkach, jednak dużą część sprzedawano na rynki zachodniej Europy. Szlachta podlaska powszechnie spławiała zboże Bugiem, a dalej Wisłą.

Bugiem do Gdańska

Bugiem do Gdańska

Rzeczpospolita była onegdaj największym producentem zboża w Europie. Jak pisze XIX-wieczny historyk - Tadeusz Korzon - Polska zwana była do połowy XVII w. "śpichrzem Europy"...

Śladami polinowskiego zboża: Niemirów - Mielnik

Śladami polinowskiego zboża: Niemirów - Mielnik

Nasza podróż z polinowskim zbożem w swym założeniu miała mieć klimat historyczny, dlatego też przystanki zaplanowaliśmy w starych nadbużańskich grodach...

Śladami polinowskiego zboża: Mielnik - Drohiczyn

Śladami polinowskiego zboża: Mielnik - Drohiczyn

Kolejny etap naszej podróży zaczynamy od Mielnika - ważnego grodu i znanego w średniowieczu portu, który strzegł przeprawy przez rzekę...

Galeria: Nadburzańskie impresje

Galeria: Nadburzańskie impresje

Włócząc się po południowym Podlasiu niestety nie natkniemy się na żaden górski szczyt, nie posłuchamy szumu morza ani nie zobaczymy białych żagli przecinających wody jeziora gdzieś na horyzoncie...

Ojcowie serwisu Polinów
Przełom Bugu
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy