nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Na starych zdjęciach

Dwór

Park ze stawami

Chotyckie kapliczki

przed i po remontach

Cerkiewny pagórek i stary unicki cmentarz


Ojcowie serwisu Polinów
Toporów i Chotycze
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy