nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Wygoda

Maciej KobylińskiWygoda to wieś na południowym Podlasiu, położona 14 km na południowy wschód od Łosic.

Wygoda - pomnik

Wygoda - pomnik

30 kwietnia 1944 r. miała tu miejsce słynna bitwa, podczas której działający w tym rejonie partyzanci 34 Pułku Piechoty AK mjr. Stefana Wyrzykowskigo ps. "Zenon" zlikwidowali niemiecką ekipę radiolokacyjną oraz towarzyszące jej formacje SS i żandarmerii. W wyniku walki 19 Niemców zostało zabitych, a cały ich sprzęt namiarowy i dużo broni dostały się w ręce partyzantów, z których w tej bitwie był tylko 1 ranny.

Wygoda - pomnik

Na miejscu pomnik ufundowany przez towarzyszy broni i okolicznych mieszkańców.

Bibliografia:

  1. "Powiat Łosicki". Starostwo Powiatowe w Łosicach.
  2. "Szlakiem oddziału partyzanckiego 'Zenona'". Sławomir Kordaczuk, Siedlce 2007
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy