nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Walim

Maciej KobylińskiWalim to wieś na południu Podlasia, położona 20 km na wschód od Łosic. Wymieniona w 1580 r. jako Walin, wieś ruska.

Walim - grodzisko

Walim - grodzisko

Na podmokłym terenie w dorzeczu rzeczki Klukówki położone jest grodzisko pierścieniowe.

Walim - grodzisko

Grodzisko o wymiarach 115 X 100 m otoczone jest podwójną linia, wałów z płytkimi, nieregularnymi fosami: wewnętrzną i zewnętrzną. Wal zewnętrzny: szerokość do 10 m, wysokość do około 1,5 m. Wewnętrzny, słabo uchwytny, szerokość do 7,5 m, wysokość do 50 cm. Szerokość fosy zewnętrznej ponad 5 m, wewnętrznej 8—12 m.

Walim - grodzisko

Od północy znajduje się przerwa w watach, szerokości 3 m, przez którą prowadzi droga na majdan. Z wyjątkiem południowych partii wału zewnętrznego, częściowo rozwiezionych, obiekt zachowany jest dobrze, porośnięty trawą i drzewami

Walim - grodzisko

Podczas badań archeologicznych znaleziono kilka fragmentów toczonych naczyń glinianych. Wśród mieszkańców funkcjonuje nazwa „Okopy Szwedzkie” lub „Kopiec Szwedzki”.

Walim - kurhany

Nieopodal wsi znajduje się cmentarzysko kurhanowe z VI-X w. oraz osada. Około 50 kurhanów ma średnicę 5-20 m i wysokości 1-2,5 m. Jeszcze w XIV w. odbywały się tam pochówki w obrządku pogańskim - ciała były spalane.

Walim - budynek

We wsi zachował się ciekawy budynek kryty strzechą.

Bibliografia:

  1. "Łosice i okolice. Przewodnik turystyczny". Ryszard Chojecki; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin i Biała Podlaska 1983.
  2. "Powiat Łosicki". Starostwo Powiatowe w Łosicach.
  3. "Grodziska Mazowsza i Podlasia". Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 1976 r.
  4. "Z Łosiem przez las: Nadleśnictwo Sarnaki" audycja Radio Dla Ciebie
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy