nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Krzymosze

Maciej Kobyliński

Krzymosze - wieś na południowym Podlasiu, na Wysoczyźnie Siedleckiej. Położone 18 km na południowy zachód od Łosic.

Krzymosze - grodzisko

Grodzisko z kładki na Liwcu

Zachowało się tu grodzisko kopcowe, otoczone wałem i fosą przez miejscową ludność zwane "Grodzisk". Leży wśród podmokłych łąk zalewowej doliny Liwca, na lewym brzegu rzeki, w odległości około 1,5 km na północny zachód od kościoła we wsi. Pochodzi z XIII-XIV w.

Grodzisko - plan

Położone jest na naturalnym piaszczystym, owalnym wyniesieniu wysokości 6 metrów. o wymiarach około 275 X 225 m, zorientowanego dłuższą osią w kierunku północ-południe.

Grodzisko od strony Liwca

Od strony zachodniej zbocza wzniesienia są strome, prawie pionowe, z innych stron łagodne. Teren grodziska jest stosunkowo płaski, lekko tylko podnoszący się ku północnemu zachodowi. Na krawędziach wzniesienia widoczne są resztki zniwelowanego, miejscami poprzerywanego nasypu.

grodzisko od strony Liwca

Przed wałem znajdowała się fosa o dość skromnych wymiarach: ok. 2—2,5 m szerokości i nieco ponad 1,1 m głębokości, obecnie prawie całkowicie zasypana.

Na zakończenie trochę wiosennych krajobrazów z nad Liwca.

kaczeńce kaskada na Liwcu zawilce przydroże wierzby
kładka na Liwcu kaczeńce kaczeńce most na Liwcu

Bibliografia:

  1. "Grodziska Mazowsza i Podlasia". Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 1976 r.
  2. "Mapa topograficzna Polski: Siedlce". Marta i Piotr Śliwińscy; Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1997.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy