nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Knychówek

Maciej KobylińskiKnychówek to wieś na południu Podlasia. Położony nad rzeką Kołodziejką, 18 km na północny zachód od Łosic. Wzmiankowany w 1631 jako Knychów. Parafia erygowana w 1460 r. Pierwotnie istniał tu drewniany kościółek wzniesiony w 1460 r., fundacji Korduli i Przesława Korczewskich. Rozebrany w 1631 r.

Knychówek - kościół

Knychówek - kościół

Późnorenesansowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa z lat 1631-46. Ufundowany przez marszałka wielkiego litewskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego jako wotum pokutne. Budowę ukończono w roku 1669, konsekrowano w 1728 lub 1733 r.

Knychówek - kościół

Kościół jest murowany z cegły i kamienia, otynkowany, jednonawowy.

Knychówek - kościół

Ściany zewnętrzne z wysokimi i głębokimi wnękami arkadowymi sprawiają wrażenie solidnie oskarpowanych. Okna wąskie i wydłużone.

Knychówek - kościół Knychówek - kościół

Nad kruchtą wysmukła czworoboczna wieża, przechodząca w górnej części w ośmioboczną. Cylindryczne klatki schodowe. Cały budynek tkwi jeszcze w tradycji gotyckiej.

Knychówek - kościół

Wewnątrz trójprzęsłowa nawa i dwuprzęsłowe prezbiterium - węższe i niższe. Sklepienie kolebkowe z lunetami, ozdobione sztukaterią w typie kalisko-lubelskim: ornamentowane żebra o motywach czwórliścia, kwadratów, kół i serc. Ołtarz główny późnobarokowy z 1727 r., wykonany przez drohickiego snycerza - Łukasza Piotra Grzegułkowskiego. W ołtarzu obraz J. Buchbindera, przedstawiający "św. Stanisława Biskupa wskrzeszającego Piotrawina" oraz rzeźby przedstawiające św. Wojciecha i Augustyna. Dwa ołtarze boczne późnorenesansowe. Można także oglądać witraże ufundowane przez Ludwikę Ostrowską oraz stare ornaty.

Knychówek - kościół

W ścianie tablica pamiątkowa rodu Butlerów, Kuczyńskich i Ostrowskich z herbami: Kwilecki, Ślepowron, Rawicz. W podziemiach obecnie spoczywają zwłoki prawie wszystkich właścicieli Korczewa, którzy otaczali kościół stałą opieką.

Knychówek - kościół

Przy kościele murowana, trójboczna kapliczka z 1806 r. W jej niszach ustawiono rzeźby: "Chrystus u Słupa", "Matka Boska" i "św. Jan Nepomucen".

Dawny szpital z 1790 r. fundacji Feliksa Kuczyńskiego, obecnie wikarówka. Przebudowany w XIX i XX wieku.

Knychówek - cmentarz

Na cmentarzu zabytkowe nagrobki, m.in. rodziny Kuczyńskich, Ostrowskich, Czapskich. Grób Józefy Koszutskiej - nauczycielki na dworze Kuczyńskich w Korczewie, dla której swój wiersz "Do Józefy Koszutskiej" w 1861 napisał C. K. Norwid.

Bibliografia:

  1. "Przewodnik: Podlasie". Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak; Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 1997.
  2. "Mapa topograficzna polski: Sokołów Podlaski". Tomasz Darmochwał; Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1997.
  3. "Mój dom". Renata Ostrowska; Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego 1998.
  4. "Przewodnik: Siedlce". Cezary Ostas; PTTK Oddział "Podlasie" w Siedlcach, Siedlce 2003.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy