nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

2 marca 2024 r.

Wspomnienie o Mamie i Babci Jadzi

Klepsydra Jadwigi Drelowiec

Jacek KobylińskiW dniu 2 marca 2024 r. w wieku 92 lat zmarła nasza kochana Mama i Babcia seniorka Marianna Jadwiga Drelowiec, z domu Starzyńska.

Dzieciństwo Babci Jadzi nie było usłane różami, bo przypadło na lata wojenne. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej, za czasów twardej komuny też nie było łatwo wyżyć jej Rodzicom z kilku hektarów nie najlepszej ziemi.

Jadwiga i Jan Drelowiec

Babcia była zdolną uczennicą i chciała się uczyć. Mimo wielu trudności ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. W tamtych czasach matura dawała szansę na pracę biurową, którą podjęła w miejscowej Gminnej Spółdzielni. Tam poznała męża Jana, miejscowego społecznika i działacza młodzieżowego. Pobrali się w 1951 r. Gdy posypały się dzieci, Babcia Jadzia zakończyła karierę zawodową i poświęciła się ich wychowaniu. Gdy mąż podjął pracę w Łosicach, tam też zamieszkali.

Jadwiga i Jan Drelowiec

Mimo, że mąż Jan pełnił kierownicze stanowiska i w tamtych czasach nie mógł być praktykującym katolikiem, Babcia Jadzia wraz z córkami była każdej niedzieli w kościele. Całe jej dorosłe życie podporządkowane było wychowaniu córek, prowadzeniu domu i to w dosłownym, tradycyjnym rozumieniu. Kiedy zamieszkała w Siedlcach, pomagała w wychowaniu wnucząt.

Wszyscy ją zapamiętamy jako kochaną, serdeczną i oddaną nam Mamę i Babcię, która zawsze służyła radą, pomocą i wspierała dobrym słowem. Do końca starała się nie być dla nikogo ciężarem. Mimo sędziwego wieku zachowała pogodę ducha i dobry humor.

Będzie nam brakowało jej ciepła i serdeczności, którymi obdarzała najbliższych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ta Mama i Babcia, która potrafiła poświęcić siebie dla nas – którzy jej tak wiele zawdzięczamy.

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy