nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Styczeń 2023 r.

Z powinszowaniem Nowego Roku!

Z powinszowaniem nowego roku!

W tej radosnej światu dobie,
Dziś składamy wszyscy sobie,
Te życzenia staropolskie.
Zdrowia, szczęścia, powodzenia,

Kiedy Nowy Rok się zmienia
Z głębi naszych serc życzenia,
Każdy do nich prawo rości,
Dobrej żony, miłych gości.

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy