nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Drażniew

Drażniew - bug

Maciej KobylińskiDrażniew to wieś na południu Podlasia, 3 km od rzeki Bug. Położona na granicy parku krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, 17 km na północ od Łosic.

Drażniew - młyn wodny

Drażniew - młyn wodny

W pobliżu mostu na rzece Toczna stary, nieczynny już młyn wodny z 1935 r. Pierwotnie stał tu drewniany młyn należący do majątku hrabiego Ostrowskiego z Korczewa. Po nim młyn przejął Aleksander Mincewicz - pochodzący Drohiczyna, z rodziny o długich młynarskich tradycjach.

Drażniew - młyn wodny

Na kilka lat przed wojną zakończył on w Drażniewie budowę młyna murowanego, który podczas wojny wycofujący się Niemcy wysadzili. Aleksander po wojnie odbudował młyn i mimo nękania ze strony władzy ludowej prowadził go do 1965 r.

Drażniew - Toczna Drażniew - Toczna

Drażniew - Podlaski Przełom Bugu

Drażniew - gniazdo

Zaraz za wioską rozciągają się piękne nadbużańskie łąki ze starorzeczami porośniętymi ciekawą roślinnością, gdzie Bug leniwie toczy swoje wody. Jak widać, jedynie samotne gniazdo góruje nad spokojną okolicą.

Drażniew - krzyż Drażniew - wierzby Drażniew - wierzby Drażniew - gniazdo Drażniew - wierzby Drażniew - bug

Bibliografia:

  1. "Młyn – ucieczka ku wolności" Kraina Bugu magazyn
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy