Reforma rolna uderzyła w klasę ziemiańską i kułaków, natomiast zawłaszczenie fabryk i zakładów - w bogatych mieszczan i kształtującą się grupę przemysłowców
powrót