Doktor Władysław Filewicz (z prawej) i doktor Irena Modlibowska (z lewej) podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w 1939 r.
Zdjęcie z portalu "Forum Akademickie" przy artykule "Polka, o której nie można zapomnieć", F. Jaumień, P. Sobiczewski
powrót