Około 1958 r. - polinowska "elita"
Krzysztof Rumik, Jan, Jacek, Elżbieta, Jerzy, Andrzej i Jolanta Kobylińscy. W tle podpory do drzew sadowniczych naczelnego polinowskiego ogrodnika - Józefa Kobylińskiego
powrót