Maj 1944 r. - przed kamienicą
Michał Kobyliński, Maria Kobylińska z matką Wandą z Węglińskich i ojcem Hieronimem, Anna Kobylińska z matką Stanisławą z d. Pompe, sąsiadka?
powrót