18 września 1938 r. - Stanisław Kobyliński z żoną Zinaidą i jej przybranym ojcem - Flejterskim - w Równem
powrót