Stanisław Kobyliński w mundurze ułańskim w Równem
Milutkiej i Kochanej Dusieńce na pamiątkę
Równe dn. 18.09.1938 r. Stanisław Kobyliński
powrót