Przywilej nadania Łosicom prawa magdeburskiego przez Aleksandra I, 10 maja 1505 r. (pierwsza strona dokumentu)
powrót