Jan Matejko: Poczet królów i książąt polskich "Aleksander Jagiellończyk"
Lata życia: 1461 - 1506
Lata panowania: 1501 - 1506
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki
powrót