nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

maj 2023 r.

Zielone Święta na Polinowie

Wielkanocne baby

Maciej Kobyliński"Po Bożym Narodzeniu i Wielkiejnocy najuroczyściej obchodzą Polacy Zesłanie Ducha Świętego czyli Zielone świątki (...). W niektórych dworach szlacheckich dzień ten obchodzono powtórzonem święconem lub usiłowano baby i mazurki wielkanocne dochować aż do Świątek" - Zugmunt Gloger - "Rok polski w życiu, tradycji i pieśni".

Wielkanocne baby

Mimo tego, że w dawnych czasach bez lodówek i zamrażarek było to z pewnością o wiele trudniejsze zadanie, należy odnotować, że na Polinowie wielkanocne baby dotrwały do Zielonych Świątek w doskonałej kondycji. Alleluja!

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy