nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

marzec 2022 r.

Topienie marzanny i jeźdźcy Apokalipsy

Maciej KobylińskiMimo, że nasz świat zmienia się w bardzo szybkim tempie, a po pierwszym jeźdźcu Apokalipsy (zaraza COVID-19) nadjechał drugi (wojna z Rosją), a już szykuje się następny (głód), na szczęście pewne rzeczy pozostają niezmienne.

Postanowiliśmy uczcić je zgodnie z jednym z niewielu starosłowiańskich obrzędów, który do dziś jest kultywowany tj. topieniem Marzanny. Marzanna to według ludowych podań słowiańska bogini, która symbolizowała śmierć. Niektórzy uważali ją wręcz za demona.

Gdy po jesieni obumierała natura, wierzono, że to przez Marzannę – stąd utożsamianie jej z zimą. Śmierć Marzanny zgodnie z ludowymi wierzeniami oznaczała budzenie się przyrody do życia, a więc początek wiosny.

Naszą Marzannę porwał wartki nurt Polinówki i rozstaliśmy się z nią bez żalu.

Oby podobny, marny los spotkał jeźdźców Apokalipsy.

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy