nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

listopad 2022 r.

Polinowskie Zaduszki

Polinowska Krypta

Żal że się za mało kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno...

choć­by się te­raz bie­ga­ło
w przed­po­ko­ju szu­ra­ło
nio­sło ser­ce osob­ne
w te­le­fo­nie szu­ka­ło
słu­chem szer­szym od sło­wa

choć­by się spo­kor­nia­ło
głu­pią minę stro­iło
jak lew na musz­ce

choć­by się chcia­ło ostrzec
że po­go­da nie­sta­ła
bo tę­cza zbyt czer­wo­na
a sól zwil­got­nia­ła

choć­by się chcia­ło po­móc
wła­sną gęba po­dmu­chać
na ro­sół za sło­ny

wszyst­ko już po­tem za mało
choć­by się łzy wy­pła­ka­ło
na­gie nie­pew­ne

Jan Twardowski (1915-2006)"Żal (Żal że się za mało kochało)" - Ks. Jan Twardowski

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy