nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

24 grudnia 2021 r.

Boże Narodzenie 2021

"...Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło...".(Iz 9,1)

Z okazji 2021. urodzin Chrystusa na Ziemi, składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia!

Ojcowie serwisu Polinów
Polinów
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy