nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Wygoda

Maciej KobylińskiWygoda to wieś na południowym Podlasiu, położona 14 km na południowy wschód od Łosic.

  • 30 kwietnia 1944 r. miała tu miejsce słynna bitwa, podczas której działający w tym rejonie partyzanci 34 Pułku Piechoty AK mjr. Stefana Wyrzykowskigo ps. "Zenon" zlikwidowali niemiecką ekipę radiolokacyjną oraz towarzyszące jej formacje SS i żandarmerii. Na miejscu pomnik ufundowany przez towarzyszy broni i okolicznych mieszkańców.

    Wygoda - pomnik Wygoda - pomnik

Bibliografia:

  1. "Powiat Łosicki". Starostwo Powiatowe w Łosicach.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy