strona główna "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) - dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława

Woźniki

Maciej KobylińskiWoźniki to otoczona lasami wieś na południowym Podlasiu, położona 6 km na północ od Łosic, przy drodze Łosice - Siemiatycze. Jest to były majątek rodu Kuczyńskich rezydujących w Korczewie. Kuczyńscy mieli tutaj m.in. gospodarstwo rybne, gorzelnie, młyn motorowy, tartak parowy i obory zarodowe.

Do Woźnik przyjeżdżali Kuczyńscy również na polowania. Władysław Wężyk w swojej "Kronice rodzinnej" wspomina:

"Bywał on też (Władysław Wężyk) u sąsiada swego, Aleksandra Kuczyńskiego, któren wróciwszy z Krakowa w dobrach swoich Woźnikach siedział, otoczony byłymi oficerami polskimi, z którymi grał w karty, spijał szampana i jeździł na polowanie, na które i pani cześnikowa, po męsku ubrana, także przybywała z Korczewa".

  • Duży kompleks stawów rybnych w dolinie rzeki Toczna. Stawy o brzegach porośniętych trzciną i innymi roślinami wodnymi stanowią siedlisko wielu gatunków ptaków wodnych.

    Woźniki - stawy rybne Woźniki - stawy rybne Woźnki - stawy rybne

  • Na lewym brzegu rzeki Toczna, na północnym skraju lasu liściastego, znajduje się największe na Podlasiu grodzisko wczesnośredniowieczne. Składa się ono z gródka i podgrodzia, otoczonych potrójną linią wałów o wysokości około 2,5 m i szerokością podstawy 6 do 8 m. Wymiary jego wynoszą: na linii wschód-zachód - 256 m, na linii północ - południe - 248 m. Przeprowadzone wstępne badania pozwalają datować grodzisko na wiek XII (szczegółowy opis na stronie "Dzięcioły".

Bibliografia:

  1. "Mój dom". Renata Ostrowska; Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego 1998.
  2. "Łosice i okolice. Przewodnik turystyczny". Ryszard Chojecki; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin i Biała Podlaska 1983.
  3. "Kronika rodzinna". Władysław Wężyk; Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy