nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Puczyce

Maciej KobylińskiPuczyce - wieś na południowym Podlasiu, malowniczo rozłożona wśród rozległych łąk 9 km na północny wschód od Łosic.

  • Zachował się tu dworek z XIX wieku, z piętrową częścią południową, należący do rodziny Goltzów.

    Puczyce - dworek Puczyce - dworek

  • Wokół resztki parku ze stawem i okazami starych drzew (lipy, topole, świerki). Nad stawem zniszczona figura Matki Boskiej.
  • Stare budynki gospodarcze i chałupy drewniane.

Adam Goltz (1817-1888) - właściciel dworu w Puczycach. Był synem Jana Goltza (1781-1864) - lekarza domowego Czartoryskich w Puławach - i Katarzyny Czempińskiej. Po ukończeniu szkół w Warszawie studiował filozofię w Berlinie i Greifswaldzie. Objąwszy majątek Puczyce po ojcu stał się wybitnym działaczem ziemiańskim (działał w Towarzystwie Rolniczym).

Wspomina go sąsiad, Władysław Wężyk - pisarz i podróżnik - w "Kronice rodzinnej". Mieszkali razem pod opieką wspólnego guwernera podczas nauki w Warszawie. Ich losy rozdzielił wybuch powstania listopadowego.

Także Zygmunt Gloger - znany etnograf - pisze o nim w książce "Dolinami rzek" w części dotyczącej wyprawy z biegiem Bugu:
Spojrzałem na mapę i znalazłem poniżej Janowa nad Bugiem, wieś Puczyce. Że zaś wiedziałem, iż znajomy mi dobrze z Warszawy zacny i zasłużony ziemianin Adam Goltz jest posiadaczem Puczyc w gub. Siedleckiej, byłem więc pewien, że dwór pana Adama leży nad Bugiem w tej okolicy, i że tam doznamy, pod jego dachem staropolskim, serdecznego przyjęcia. (...) Wzięliśmy się zatem do wioseł, aby zdążyć przed nocą w gościnne progi, ziemianina-literata...".

Bibliografia:

  1. "Łosice i okolice. Przewodnik turystyczny". Ryszard Chojecki; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin i Biała Podlaska 1983.
  2. "Mapa topograficzna Polski: Siedlce (wydanie turystyczne)". Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1997.
  3. "Powiat Łosicki". Starostwo Powiatowe w Łosicach.
  4. "Dolinami rzek". Zygmunt Gloger; nakład Ferdynanda Hosicka, Warszawa 1903.
  5. "Kronika rodzinna". Władysław Wężyk; Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy