nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Knychówek

Maciej Kobyliński

Knychówek to wieś na południu Podlasia. Położony nad rzeką Kołodziejką, 18 km na północny zachód od Łosic. Wzmiankowany w 1631 jako Knychów. Parafia erygowana w 1460 r. Pierwotnie istniał tu drewniany kościółek wzniesiony w 1460 r., fundacji Korduli i Przesława Korczewskich. Rozebrany w 1631 r.

Knychówek - kościół

Knychówek - kościół

Późnorenesansowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa z lat 1631-46. Ufundowany przez marszałka wielkiego litewskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego jako wotum pokutne. Budowę ukończono w roku 1669, konsekrowano w 1728 lub 1733 r.

Knychówek - kościół

Kościół jest murowany z cegły i kamienia, otynkowany, jednonawowy.

Knychówek - kościół

Ściany zewnętrzne z wysokimi i głębokimi wnękami arkadowymi sprawiają wrażenie solidnie oskarpowanych. Okna wąskie i wydłużone.

Knychówek - kościół Knychówek - kościół

Nad kruchtą wysmukła czworoboczna wieża, przechodząca w górnej części w ośmioboczną. Cylindryczne klatki schodowe. Cały budynek tkwi jeszcze w tradycji gotyckiej.

Knychówek - kościół

Wewnątrz trójprzęsłowa nawa i dwuprzęsłowe prezbiterium - węższe i niższe. Sklepienie kolebkowe z lunetami, ozdobione sztukaterią w typie kalisko-lubelskim: ornamentowane żebra o motywach czwórliścia, kwadratów, kół i serc. Ołtarz główny późnobarokowy z 1727 r., wykonany przez drohickiego snycerza - Łukasza Piotra Grzegułkowskiego. W ołtarzu obraz J. Buchbindera, przedstawiający "św. Stanisława Biskupa wskrzeszającego Piotrawina" oraz rzeźby przedstawiające św. Wojciecha i Augustyna. Dwa ołtarze boczne późnorenesansowe. Można także oglądać witraże ufundowane przez Ludwikę Ostrowską oraz stare ornaty.

Knychówek - kościół

W ścianie tablica pamiątkowa rodu Butlerów, Kuczyńskich i Ostrowskich z herbami: Kwilecki, Ślepowron, Rawicz. W podziemiach obecnie spoczywają zwłoki prawie wszystkich właścicieli Korczewa, którzy otaczali kościół stałą opieką.

Knychówek - kościół

Przy kościele murowana, trójboczna kapliczka z 1806 r. W jej niszach ustawiono rzeźby: "Chrystus u Słupa", "Matka Boska" i "św. Jan Nepomucen".

Dawny szpital z 1790 r. fundacji Feliksa Kuczyńskiego, obecnie wikarówka. Przebudowany w XIX i XX wieku.

Knychówek - cmentarz

Na cmentarzu zabytkowe nagrobki, m.in. rodziny Kuczyńskich, Ostrowskich, Czapskich. Grób Józefy Koszutskiej - nauczycielki na dworze Kuczyńskich w Korczewie, dla której swój wiersz "Do Józefy Koszutskiej" w 1861 napisał C. K. Norwid.

Bibliografia:

  1. "Przewodnik: Podlasie". Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak; Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 1997.
  2. "Mapa topograficzna polski: Sokołów Podlaski". Tomasz Darmochwał; Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1997.
  3. "Mój dom". Renata Ostrowska; Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego 1998.
  4. "Przewodnik: Siedlce". Cezary Ostas; PTTK Oddział "Podlasie" w Siedlcach, Siedlce 2003.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy