strona główna "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) - dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława

Klimy

Maciej Kobyliński

Klimy to wieś na południu Podlasia, położona 11 km na południowy zachód od Łosic.

  • Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska, które świadczą o wczesnym zasiedleniu tych obszarów.
    Klimy - grodzisko Klimy - grodzisko Klimy - grodzisko
    Grodzisko, zwane Okopami Szwedzkimi, leży na niewielkim żwirowatym wyniesieniu nad łąkami doliny Liwca. Przedstawiało typ grodu pierścieniowatego o podwójnej linii wałów otoczonych fosą. Obecnie wały wskutek zniszczeń spowodowanych uprawą rolniczą są mało czytelne i uchwytne, a ich największa wysokość wynosi ok. 0,5 m. Kształt ogólny grodziska jest jednak ciągle czytelny. Zachowane są oba pierścienie wałów i fosa zewnętrzna.
    Grodzisko związane jest z pierwszą fazą osadnictwa na Mazowszu wschodnim (VI i VII wiek), charakteryzującą się występowaniem zwartych skupień rozlokowanych na niewielkiej przestrzeni w bliskim sąsiedztwie. Materiały z odkryć archeologicznych wskazują na wschodnie pochodzenie tego osadnictwa (być może Dulebowie z nad górnego Bugu i Prypeci). W skład klimowskiego zespołu osadniczego wchodziła otwarta osada leżąca ok. 200 m od grodziska, na niewielkim wzniesieniu wśród podmokłych łąk.
    Badania prowadzono tutaj w 1937 r., 1967 r., 1971 r. Odnaleziono fragmenty ceramiki ręcznie lepionej, słabo górą obtaczanej i słabo całkowicie obtaczanej, żelazną ostrogę, gliniane przęśliki oraz fragment glinianej dyszy dymarkowej.

Bibliografia:

  1. "Powiat Łosicki". Starostwo Powiatowe w Łosicach.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy