strona główna "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) - dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława

Czołomyje

Maciej Kobyliński

Czołomyje to wieś położona na południu Podlasia, Wysoczyźnie Siedleckiej, 17 km na zachód od Łosic. Miejscowość znana jest z prześladowań unitów w latach 1872-75.

Czołomuje - kościół

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Szymona Słupnika i Judy Tadeusza. Dawniej była tu cerkiew unicka z 1706 r., spalona w roku 1851. W latach 1872-1919 została przekształcona na prawosławną. Obecna budowla fundacji Jana Zembrzuskiego powstała w 1918 r. Zbudowana w stylu neoromańskim, orientowana, murowana z cegły i tynkowana, jednonawowa z wyodrębnionym prezbiterium. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem oraz wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z przełomu XVII i XVIII w.

Czołomyje - kościół parafialny Czołomyje - kościół parafialny Czołomyje - kościół parafialny


Obok kościoła dzwonnica z około 1850 r., drewniana, oszalowana, konstrukcji słupowej, kryta dachem namiotowym.

Czołomyje - grodzisko

Pośród mokradeł 2,5 km na południowy zachód od wsi - wczesnośredniowieczne grodzisko czworoboczne.

Czołomyje - grodzisko Czołomyje - grodzisko Czołomyje - grodzisko
Czołomyje - grodzisko Czołomyje - grodzisko Czołomyje - grodzisko
Czołomyje - grodzisko Czołomyje - grodzisko Czołomyje - grodzisko

Bibliografia:

  1. "Przewodnik: Podlasie". Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak; Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 1997.
powrót
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy