nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Historia miasta Łosice

Łosice - tablica wjazdowa Pochodzenie nazwy miasta Łosice nie zostało dotychczas ściśle ustalone. Istnieją dwie różne wersje i spór między historykami. Czy nazwa Łosice pochodzi od koni? A może została przyjęta przez pierwszych osadników w oparciu o nazwę miejsca, z którego przybyli?...

Łosice herbW dokumentach i opracowaniach spotkać możemy trzy różne herby miasta Łosice: biegnący koń na renesansowej tarczy, dwa lwy stojące na tylnych łapach, biegnąca łasica. Ale który z nich jest właściwy? Oto odpowiedź na to pytanie...

łosickie 'Starostwo'Od XIV-XV w. Łosice i okoliczne wsie podlegały namiestnikom wielkoksiążęcym z zamku mielnickiego i wchodziły w skład mielnickiego starostwa. Jak podaje "Regestr popisu zamku JKM mielnickiego" z 1545 r. Łosice zostały wyodrębnione w osobną dzierżawę obejmującą Próchenki, Rutki, Olszankę, Korczówkę i Szydłówkę, która następnie została przekształcona w osobne starostwo z siedzibą w Łosicach...

W schyłkowym paleolicie (starszej epoce kamiennej) okolice miasta Łosice przypominały krajobrazem dzisiejszą tundrę, a zamieszkane były głównie przez łowców reniferów....

Pierwsze wzmianki o Łosicach wspominają o istniejącej tam w 1264 r. cerkwi. Najprawdopodobniej miasteczko istniało już w chwili zagarnięcia tych terenów przez wielkich książąt litewskich (1321 r.)...

W drugiej połowie XVI w. można już dostrzec wyraźnie oznaki trudności gospodarczych Łosic. Kolejne lata to dalsze pogorszenie sytuacji, do czego bardzo przyczyniają się wojny, prowadzone przez królów...

Po pewnym ożywieniu gospodarczym miasta Łosice - które nastąpiło w drugiej połowie XVIII w., klęski polityczne państwa zakończone 3 stycznia 1795 r. trzecim rozbiorem Polski odbiły się na jego rozwoju...

Od lipca 1918 r. w mieście Łosice funkcjonował Obwód Polskiej Organizacji Wojskowej nr 1. Był on częścią składającego się z 11 obwodów Okręgu POW nr 10 "Podlasie"...

Ojcowie serwisu Polinów
Historia Łosic
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy